Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actions...Edit   Attach

Itinerància de la versió catalana de l'exposició

"Mil milions d'ulls per a mil milions d'estrelles"

Tornar

Ubicació actual:

Properes destinacions:

2016

Itineràncies anteriors:

2016
 • Santa Perpètua de la Mogoda
  • Versió 2
  • Dates:Del 5 de maig - 2 de juny 2016
  • Ubicació: Escola Tabor

 • Barcelona
  • Versió 2
  • Dates: Del 31 de març al 29 d'abril 2016
  • Ubicació:Escola IPSI

 • Hospitalet de Llobregat

 • Amposta
  • Versió 2
  • Dates:15 de febrer al 11 de març de 2016
  • Ubicació: IES Ramon Berenguer
  • Aquest centre ha cedit a l'exposició un nou plafó imprès que s'havia extraviat en la itinerància

2015

2014

 • Terrassa
  • Dates: del 17 de febrer al 3 de març del 2014, Jornades de divulgació de relativitat de 2014
  • Ubicació: Escoles d'enginyera de la UPC (campus de Terrassa) ( ETSEIAT, EET)
  • Material recopilat: Fotos

 • Sabadell
  • Dates: del 11 al 28 de febrer de 2014
  • Ubicació:Escola Nostra Llar
  • Material recopilat: Fotos
2013
 • Barcelona
 • Torelló
  • Dates d'exposició: Setmana de la ciència - 15 al 24 de novembre- de 2013
  • Dates de reserva:12 de novembre al 25 de novembre de 2013
  • Ubicació: Biblioteca dos rius
* Barcelona
  • Dates de reserva: 24 d'octubre a 11 de novembre de 2013
  • Ubicació: Institut Icària
  • Material recopilat: Fotos
* Barcelona
  • Dates: 23 de setembre al 23 d'octubre de 2013
  • Ubicació: INS Secretari Coloma

 • Àger
  • Dates: de l'1 de juliol al 15 de setembre del 2013
  • Ubicació: Centre d'Observació de l'Univers, Parc Astronòmic del Montsec
  • Material recopilat: Fotos
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl