More topic actions...Edit   Attach

Itinerŕncia de la versió catalana de l'exposició

"Mil milions d'ulls per a mil milions d'estrelles"

Tornar

Ubicació actual:

Properes destinacions:

2016

Itinerŕncies anteriors:

2015

2014

 • Terrassa
  • Dates: del 17 de febrer al 3 de març del 2014, Jornades de divulgació de relativitat de 2014
  • Ubicació: Escoles d'enginyera de la UPC (campus de Terrassa) (ETSEIAT, EET)
  • Material recopilat: Fotos

2013
 • Barcelona
 • Torelló
  • Dates d'exposició: Setmana de la cičncia - 15 al 24 de novembre- de 2013
  • Dates de reserva:12 de novembre al 25 de novembre de 2013
  • Ubicació: Biblioteca dos rius
* Barcelona
  • Dates de reserva: 24 d'octubre a 11 de novembre de 2013
  • Ubicació: Institut Icŕria
  • Material recopilat: Fotos
* Barcelona
  • Dates: 23 de setembre al 23 d'octubre de 2013
  • Ubicació: INS Secretari Coloma

 • Ŕger
  • Dates: de l'1 de juliol al 15 de setembre del 2013
  • Ubicació: Centre d'Observació de l'Univers, Parc Astronňmic del Montsec
  • Material recopilat: Fotos
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl