Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versiˇ a ServiAstro
      
More topic actions...Edit   Attach

ItinerÓncia de l'exposiciˇ

Tornar

Ubicaciˇ actual:

Properes destinacions:

  • └ger
    • Dates: de l'1 de juliol al 15 de setembre del 2013
    • Ubicaciˇ: Centre d'Observaciˇ de l'Univers, Parc Astron˛mic del Montsec

ItinerÓncies anteriors:

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl