Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Informació de l'eclipsi

Tornar

logo cat.jpg minitmp.jpg

La nit del dia 8 i matinada del 9 de Novembre de 2003 es va produir un eclipsi total de Lluna observable en totes les seves fases des de la Península Ibèrica. Aquest eclipsi va ser observable completament des de gairebé tot Europa, la major part del continent africà i el sector est del continent americà. Un lloc d'especial interès és les illes de Cap Verd on en l'instant central de la totalitat la lluna es trobava al zenit. Una visió parcial de l'eclipsi mentre la lluna ja es pon la van tenir els observadors de l'Àsia, mentre que a la part oest del continent americà podien observar les fases més avançades quan la lluna surtia pel seus horitzons.

El segon eclipsi de l'any (el primer es va produir el mes de maig) s'inicià a les 22:15 TU del dia 8 de novembre de 2003 amb l'entrada de la lluna a la penombra de la Terra. El primer contacte amb l'ombra es va produir a les 23:33 TU mentre que la fase de totalitat començà la 1:06 TU, ja dintre del dia 9 de novembre. La durada de la fase de totalitat és de 25 minuts aproximadament, produint-se el tercer contacte a la 1:31 TU. L'eclipsi va seguir fins a la fi de la fase de parcialitat cap a les 3:05 TU i la sortida de la penombra de la Terra cap a les 4:22 TU que significa la fi de l'eclipsi. Recordem que en horari peninsular cal sumar una hora al Temps Universal.

Inici de la Penombra

22:15:00 TU

Inici de la Parcialitat

23:32:21 TU

Inici de la Totalitat

01:06:07 TU

Màxim de l'Eclipsi

01:18:23 TU

Fi de la Totalitat

01:30:38 TU

Fi de la Parcialitat

03:04:24 TU

Fi de la Penombra

04:21:48 TU

Aquest eclipsi de Lluna, el darrer eclipsi total de lluna de la sèrie Saros 126, es produeix en el node ascendent de l'òrbita de la Lluna a la constel·lació d'Àries. La trajectòria de la Lluna es gairebé tangent per la part Sud a l'ombra de la Terra, per aquest motiu la durada de la totalitat és tan reduïda (25 minuts).

LE2003Nov09T.gif

Extret de http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/eclipse.html - F. Espenak, NASA/GSFC

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl