Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actions...Edit   Attach

Informació sobre l'eclipsi

Tornar logo cat.jpg

La nit del dia 4 de Maig de 2004 es va produir un eclipsi total de Lluna observable en bona part des de la Península Ibèrica. Aquest eclipsi va ser observable completament des de l'est d'Europa, el sector oest d'Àsia i la major part del continent africà. Un lloc d'especial interès es la zona nord de Madagascar on en l'instant central de la totalitat la lluna es troba prop del zenit. Per altra banda es van poder observar la majoria de les fases a la resta del continent europeu i per tant a la Península Ibèrica mentre la lluna sortia per l'horitzó est. Tampoc no van veure completament l'eclipsi els habitants de l'est asiàtic així com els d'Austràlia, ja que la lluna es va pondre mentre es produia l'eclipsi. L'eclipsi va ser totalment inobservable al nord i al centre del continent americà així com a l'extrem nord-est d'Àsia.

El primer eclipsi de l'any 2004 (el segon es produirà el mes d'octubre) s'inicià a les 17:50 TU del dia 4 de maig de 2004 amb l'entrada de la lluna a la penombra de la Terra. El primer contacte amb l'ombra es va produir a les 18:48 TU mentre que la fase de totalitat començà a les 19:52 TU. La durada de la fase de totalitat va ser d'una hora i quart aproximadament, produint-se el tercer contacte a les 21:08 TU. L'eclipsi va seguir fins a la fi de la fase de parcialitat cap a les 22:12 TU i la sortida de la penombra de la Terra cap a les 23:09 TU que significa la fi de l'eclipsi. Recordem que en horari peninsular cal sumar dues hores al Temps Universal donat que estem en horari d'estiu.

Inici de la Penombra

17:50:51 TU

Inici de la Parcialitat

18:48:18 TU

Inici de la Totalitat

19:52:06 TU

Màxim de l'Eclipsi

20:30:14 TU

Fi de la Totalitat

21:08:24 TU

Fi de la Parcialitat

22:12:12 TU

Fi de la Penombra

23:09:34 TU

Aquest eclipsi de Lluna, es correspon amb l'eclipsi número 33 de la sèrie Saros 131, es va produir en la constel.lació de Balança (Libra) a només un grau i mig de l'estrella Zuben Elgenubi (alfa librae). La trajectòria de la Lluna no es del tot central però prou propera per permetre una durada de la totalitat prou gran (76 minuts). L'eclipsi va produir 1 dia abans del perigeu de l'òrbita de la Lluna, així que es veia una mica més gran (33.1 minuts d'arc) de l'habitual.

LE2004May04T.gif

Extret de http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/eclipse.html - F. Espenak, NASA/GSFC

Una de les qüestions interessants a mesurar durant un eclipsi de Lluna és l'entrada i sortida de l'ombra dels diversos cràters visibles a la superfície de la Lluna. La mesura dels temps d'entrada i sortida permeten mesurar l'allargament de l'ombra de la Terra per qüestions atmosfèriques. Veure pàgina sobre com realitzar les mesures en els cràters

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl