More topic actionsEdit   Attach

Imatges d'ambient des del punt d'observaci

Tornar

La Lluna, amagada rera els nvols, no es va deixar veure fins 3/4 d'onze
mxim mxim

Des de les 21:20 tots estavem preparats, esperant trobar-la , per ella es resistia

mxim

mxim

mxim

mxim

mxim

mxim
mxim mxim
aix que, en Josep Manel va aprofitar per fer-nos un recorregut turstic amb telescopi per Barcelona
mxim mxim

mxim

mxim

mxim

mxim
mxim mxim
Per al final vam poder seguir bona part de l'eclipsi
mxim mxim
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl