More topic actionsEdit   Attach

Horari Civil

Tornar

Per Salvador Ribas

L'horari civil peninsular estàndard, el que coneixem per horari d'hivern, es mesura sumant una hora al considerat Temps Universal (TU) o altrament dit el Temps de Greenwich (GMT) . Durant el període estival, per qüestions d'estalvi energètic, avancem els nostres rellotges una hora; de manera que ens situem dues hores per davant de l'horari de Temps Universal.

Segons la Directiva 2000/84/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de gener de 2001, el canvi d'horari es realitzarà avançant una hora l'últim diumenge de març (les 2 de la matinada hora peninsular passen a ser les 3) i endarrerint-lo una hora l'últim diumenge d'octubre (les 3 de la matinada hora peninsular passen a ser les 2). El Real Decret 236/2002, d'1 de març, publicat en el BOE del 2 de març de 2002, estableix aquesta directiva europea de manera indefinida, quedant els canvis d'horari fixats per les següents dates:

- 2013: diumenges 31 de març i 27 d'octubre.
- 2014: diumenges 30 de març i 26 d'octubre.
- 2015: diumenges 29 de març i 25 d'octubre.
- 2016: diumenges 27 de març i 30 d'octubre
- 2017: diumenges 26 de març i 29 d'octubre.
- 2018: diumenges 25 de març i 28 d'octubre
- 2019: diumenges 31 de març i 27 d'octubre
- 2020: diumenges 29 de març i 25 d'octubre

Aquestes qüestions s'apliquen igualment a les Illes Canàries però cal tenir en compte que allà sempre els rellotges corren una hora endarrerits respecte a la Península Ibèrica.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl