Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Un univers finit i més simple del que pensąvem

Astronomy on the Radio and TV

mąxim
Jaume Garriga
03/05/2018

  • By: Jaume Garriga:
  • Source: Catalunya Rądio
  • Programme: Catalunya migdia
  • Language: CA
  • Link

Abstract:

Jaume Garriga comenta l'śltima teoria sobre l'origen de l'univers del difunt Stephen Hawking, que ha estat publicat al Journal of High Energy Physics.

L'śltima teoria d'Stephen Hawking sobre l'origen de l'Univers, que s'acaba de publicar a "Journal of High Energy Physics", afirma que el nostre univers seria finit, i no infinit, com es pensava fins ara. Hawking va elaborar aquesta teoria durant 20 anys amb el també investigador Thomas Hertog.

Related links:

  • Interviews with Jaume Garriga about Stephen Hawking:

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl