Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Gaia:

"Científics"

Astronomy on the Radio and TV

màxim
  • Date: 18/04/2018-20/06/2018
  • Hora: 20:30
  • By: Grupo GaiaUB, investigadores del Instituto de Ciencias del Cosmos (ICCUB [IEEC-UB] )
  • Programme: "Tinc una idea" de RTVE. La 2. (Catalan)

Link with the programme (Catalan)

Abstract:

Capítol: "Científics". Catalunya té un dels ecosistemes d'innovació i recerca en ciències de la vida més actius del sud d'Europa. En aquest reportatge es fixen en les ciències de la salut i en l'astronomia

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl