Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

RedIRIS col·labora amb Gaia i destaca el paper de l'ICCUB en la missió

Notícies Destacades

màxim

18/09/2018

  • Font: RedIRIS
  • Context: Gaia
  • Idioma: Es

Enllaç amb l'article de RedIRIS

-

La xarxa acadèmica i de recerca espanyola que proporciona serveis avançats de comunicacions a la comunitat científica i universitària nacional, finançada pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, RedIris, col·labora amb la missió espacial Gaia amb l'aportació de la seva infraestructura troncal de xarxa basada en fibra òptica, interconnectada a la xarxa acadèmica paneuropea GÉANT permetent la transmissió a escala global de tota la informació generada pel projecte.

Actualment el desafiament més gran de Gaia és la transmissió, gestió, emmagatzematge i filtrat de la ingent quantitat d'informació produïda. Cada dia el satèl·lit genera i envia a la Terra un arxiu de dades de 50 giga bytes que són rebudes per 3 antenes, una d'elles situada a Cebreros, Àvila, i que han de ser recopilades i analitzades.

En aquesta última fase RedIRIS destaca en la seva publicació el paper de l'equip d'investigadors de l' Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona, ICCUB, que s'ocupa de les simulacions i la construcció de l'arxiu de dades col·laborant amb els Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) i del Barcelona Supercomputing Centre (BSC). L'ICCUB ha treballat en la missió des dels seus inicis, contribuint a definir alguns elements de l'instrumental del satèl·lit i del programari per al processament i actualització de dades.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl