Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

"La realidad virtual te lleva a la Vía Láctea"

Ràdio i TV

Premsa

Xavi SEA2018.jpg

Imatge: Xavier Luri ICCUB [IEEC-UB]

  • Participa: Xavier Luri - (ICCUB (IEEC-UB))
  • Data: 20/07/2018
  • Font: RTVE
  • Context: Gaia a la reunió científica de la SEA
  • Idioma: ES
  • Enllaç amb el programa

Resum

Capsula informativa de RTVE sobre la missió espacial Gaia i el seu nou recurs divulgatiu de realitat virtual. Amb comentaris de Xavier Luri, investigador de Gaia i director de l'Institut de Ciències del Cosmos ICCUB (IEEC-UB).

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl