Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Gaia, una de les 5 missions liderades per l'ESA prorrogades fins el 2020

Monogràfic sobre Gaia a serviastro

Web del grup Gaia UB

Notícies destacades

Artist s impression of Gaia-300x234.jpg

Il·lustració artística de Gaia
(ESA–D. Ducros, 2013)

Notícia a l'ESA

07/12/2017

Gaia ha estat una de les 5 missions liderades per l'ESA que han estat prorrogades fins el 2020. La vida de Gaia, la missió espacial que està cartografiant la nostra Galàxia, es va ampliar amb divuit mesos, del 25 de juliol de 2019 al 31 de desembre de 2020. Aquesta és la primera vegada que Gaia, que es va iniciar el 2013 i va ser finançada originalment com a una missió de cinc anys, ha estat subjecta al procés de pròrroga.


Durant la seva reunió a la seu de l'ESA a París, els dies 21 i 22 de novembre, el Comité per al programa científic de l'ESA (SPC) va aprovar ampliacions per al funcionament continu de cinc missions liderades per l'ESA: Gaia, INTEGRAL, Mars Express, SOHO, i XMM-Newton. Aquesta decisió va ser presa després d'una revisió exhaustiva de l'estat de funcionament actual i les perspectives de les missions i també de les rendibilitats científiques esperades durant el període de pròrroga. La decisió estarà subjecta a confirmació cap a finals de 2018.

Cada dos anys, totes les missions que finalitzen les operacions aprovades en els quatre anys següents estan subjectes a revisió per part de l'estructura consultiva de la Direcció de Ciència. Es concedeixen extensions a missions que compleixen els criteris establerts per a l'estatus operatiu i la rendibilitat científica, subjecte al nivell de recursos financers disponibles al programa de ciències. Aquestes ampliacions són vàlides durant els quatre anys següents, subjectes a una revisió i confirmació a mitjà termini després de dos anys.

Les altres missions liderades per l'ESA que han estat prorrogades són:

Mars Express, SOHO, i XMM-Newton que han rebut pròrrogues de dos anys, de manera que les seves operacions continuaran almenys fins a finals de 2020, i les operacions de l'observatori d'alta energia INTEGRAL amb pròrroga per un any, fins al 31 de desembre de 2019.

També es va donar llum verda a continuar amb les contribucions de l'ESA en les operacions de tres missions internacionals de col·laboració: el Telescopi espacial Hubble (HST) i l'espectregraf d'imatges de la regió d'interfície (IRIS), ambdós liderats per la NASA, i també la missió Hinode liderada pel Japó.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl