Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actions...Edit   Attach

El segon catàleg de Gaia es farà públic el 25 d'abril

Plana sobre Gaia

Notícies Destacades

El 25 d'abril de 2018, l’Agència Espacial Europea (ESA) farà públiques el segon catàleg de dades de la missió Gaia, una missió astromètrica que té com a objectiu crear el mapa d’estrelles més precís de la nostra galàxia, la Via Làctia.
Mapa de DR1
Gaia-DR2 contindrà:

  • Astrometria completa (posició, moviments propis i paralaxis) per 1.300 milions d'estrelles. (Fins a magnitud G = 21).
  • Velocitat radial per a més de 5 milions d'estrelles (G entre 3 i 12).
  • Magnitud G per a 1500 milions d'estrelles
  • Magnituds G_BP i G_Rp per 1.100 milions d'estrelles.
  • Dades astromètriques de 13000 asteroides ja coneguts.
  • Temperatures efectives per 150 milions d'estrelles (G <17).
  • Més de 500000 corbes de llum d'estrelles variables.

La següent taula resumeix les dades que contindrà el nou catàleg, comparats amb l’anterior (DR1). Cal tenir en compte que alguns números podrien canviar durant el procés de validació que s’està duent a terme.

  Fonts a Gaia DR2 Fonts a Gaia DR1
Número total de fonts 1.500.000.000 1.142.679.769
Número de fonts amb 5 paràmetres 1.300.000.000 2.057.050
Número de fonts amb 2 parámetres 200.000.000 1.140.622.719
Fonts amb magnitud G mitja 1.500.000.000 .142.679.769
Fonts amb fotometria en 3 bandes (G, GBP, GRP) 1.100.000.000
Fonts amb velocitat radial (GRVS) 5.000.000
Corbes de llum de fonts variables 500.000 3.194
Asteroides conegits amb Epoch data 13.000
Paràmetres astrofísics addicionals 150.000.000
Gaia DR2 es basa en observacions realitzades al llarg de 22 mesos (668 dies). En comparació, Gaia DR1 recollia les observacions de 14 mesos.

Més informació a la plana de l’ ESA.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl