Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

La missió Gaia al RECERCAT

Premsa

màxim

C. Jordi i X. Luri

28/06/2018

  • Font: RECERCAT
  • Participa: Carme Jordi (ICCUB [IEEC-UB]), Xavier Luri (ICCUB [IEEC-UB])
  • Context: Gaia DR2
  • Idioma: CA

Enllaç amb el butlletí

-

El RECERCAT d'aquest mes acaba de publicar un article sobre la segona publicació de les dades de Gaia (DR2) i una entrevista a dos dels seus principals investigadors a la Universitat de Barcelona, Xavier Luri, director de l'ICCUB (IEEC-UB) i Carme Jordi, investigadora del mateix Institut.

RECERCAT és el butlletí electrònic de la Secretaria d'universitats i recerca de la Generalitat de Catalunya.

Enllaços:

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl