Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

La missió GAIA més a prop

Tornar

“Charting the Galaxy – from Hipparcos to Gaia” és el títol del vídeo on l’Agència Espacial Europea (ESA) explica una de les missions que te actualment en marxa: GAIA, que cartografiarà prop de mil milions d’estrelles de la via làctia. Ara gràcies a l’equip d’investigadors del Departament d’Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona aquest vodcast (vídeo podcast) està disponible en castellà i català.
Vodcast de Gaia per a descarregar en català/anglès/castellà

El satèl·lit Gaia que te previst el seu llançament l’any 2012, cartografiarà més de mil milions d’estrelles a l’espai amb un grau de precisió sense precedents i posarà a prova les teories sobre l’origen i l’evolució de la nostra galàxia. Per a cada objecte, calcularà diferents paràmetres (posició, velocitat, temperatura, propietats físiques, etc.) i ens donarà un mapa de la nostra galàxia en sis dimensions.

En l’actualitat, el satèl·lit Gaia es troba en les darreres fases de muntatge i testeig. La part central (torus) ja està finalitzada i s’han començat a col·locar els miralls. En aquest projecte, en el qual col·laboren prop de 400 científics europeus, participen 30 investigadors i tècnics del Departament d’Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona. Des d’aquest grup s’ha realitzat, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, la traducció i doblatge d’aquest vídeo per tal d’apropar aquesta missió al públic.

La missió GAIA

Gaia serà la base de referència de les dades astromètriques i dels paràmetres fonamentals de l’astrofísica del segle XXI. Durant cinc anys, aquest satèl·lit registrarà centenars de milers de nous objectes còsmics, des del sistema solar fins a les galàxies de l’univers més pròxim: planetes extrasolars, asteroides, estrelles, nanes marrons, supernoves, etc. Determinarà amb precisió les distàncies de molts indicadors estàndard (estrelles pulsants, supergegants, seqüències de cúmuls, etc.), detectarà tota classe d’estrelles variables i sistemes binaris, i facilitarà funcions de lluminositat in situ, funcions de massa i diagrames color-magnitud de cúmuls oberts i globulars.

L’impacte científic de Gaia també arribarà també a la física fonamental, l’astronomia galàctica i extragalàctica, la cosmologia i àrees afins. Per exemple, ajudarà a determinar amb més precisió paràmetres de les teories relativistes, com és el paràmetre de la curvatura de la llum per efectes gravitatoris, un dels efectes relativistes més importants en les mesures astromètriques.

El catàleg espacial

La missió GAIA generarà prop d’un petabyte d’informació, és a dir un milió de gigues, que s’hauran de processar i analitzar per tal d’obtenir resultats. Per això s’ha constituït un consorci d’anàlisis i processament de dades, The Gaia Data Processing and Analysis Consortium (DPAC). Aquest consorci s’encarregarà de processar les dades del satèl·lit durant tres anys per transformarles en dades astrofísiques que es publicaran en diversos catàlegs.

Concretament, un equip dirigit pel professor del DAM Jordi Torra, s’encarregarà de processar i gestionar les primeres dades científiques del satèl·lit. També a la UB, la professora Carme Jordi dirigeix la línia d'estudi del sistema fotomètric i producció de dades derivades. El responsable del mòdul de simulacions de la missió és el professor del mateix departament Xavier Luri. Amb el simulador de la missió es prova la validesa de les solucions científiques proposades i es valoren les aproximacions tècniques proposades per les indústries que construeixen el satèl·lit.

Tornar

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl