Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

"Mil milions d'ulls per a mil milions d'estrelles"

a la Facultat de Física de la UB

del 23 d'abril al 4 de maig 2018

Tornar

Acte Gaia DR2

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl