More topic actionsEdit   Attach

Fotos Escola Baloo, Barcelona, "De la Terra a l'Univers"

Tornar

L' Eduard Masana i Ignasi Pérez-Ràfols van realitzar, el dia 26 de gener, una xerrada divulgativa sobre "Les distàncies còsmiques" i visites comentades a l'exposició "De la Terra a l'Univers" per als alumnes de l'escola Baloo de Barcelona.

L'astronomia és l'eix transversal d'aquest curs de l'escola de primària Baloo. Per aquest motiu han acollit dues de les exposcions del Departament en les seves intal·lacions, "De la Terra a l'Univers" i les "Distàncies Còsmiques".

Expo Baloo  0.JPG

Expo Baloo1.JPG

Expo Baloo 2.JPG

Expo Baloo 3.JPG

Expo Baloo 4.JPG

Expo Baloo 5 5.JPG

Expo Baloo 7 .JPG

Expo baloo 8.JPG

Baloo 9.JPG

Expo Baloo 11.JPG
Tornar
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl