Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Les distàncies còsmiques a l'Aula 141, Centre Cívic Guinardó

(09/11/2017-14/12/2017)

Tornar

IMG 6633.JPG

IMG 6635.JPG
IMG 6636.JPG
IMG 6637.JPG
IMG 6639.JPG
IMG 6641.JPG
IMG 6643.JPG
IMG 6645.JPG
IMG 6648.JPG
IMG 6650.JPG
IMG 6652.JPG
IMG 6654.JPG
IMG 6656.JPG
IMG 6658.JPG
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl