Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actions...Edit   Attach

Exposició "Mil millones de ojos para mil millones de estrellas"

Versió castellana

tornar

Intro cast cor.jpg
1
historia cast cor.jpg
2
Expoesmou cast cor.jpg
3
lanzamiento cast cor.jpg
4
satelite cast cor.jpg
5
6 elsulls cast cor inc cont 2 baixa.jpg
6
mode cast cor.jpg
7
datos cast cor.jpg
8
estrelles cast cor.jpg]
9
Galaxia cast cor.jpg
10
10 Planetes  extrasolars  cast cor.jpg
11
extragalactic cast cor.jpg
12
relativitat cast cor.jpg
13
Primeros datos Gaia baja.jpg
14
Participa en Gaia baja.jpg
15
El Universo en 3D Baja.jpg
16
17 InteligenciaArtificial cast.jpg
17
participacio cast cor.jpg
18
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl