Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Exposició "Viagem pelo universo escuro". Versió en portuguès.

Tornar

Versió catalana disponible per a la seva itinerància.

Versió digital disponible en PT CA ES EN IT

Material digital complementari para cada pòster.

01 Title pt 1000.jpg
P01:Viagem pelo universo escuro
Resolució: alta, mitja

02 Maravillas pt 1000.jpg
P02: Um universo cheio de coisas incríveis
Resolució: alta, mitja
Mat. complementari

03 GeneralRelativity pt 1000.jpg
P03: Relatividade Geral
Resolució: alta, mitja
Mat. complementari

04 Evolution pt 1000.jpg
P04: Um universo em constante evolução
Resolució: alta, mitja
Mat. complementari

05 DarkSide pt 1000.jpg
P05: Os múltiplos lados negros do universo
Resolució: alta, mitja
Mat. complementari

06 Ev DK MAT pt 1000.jpg
P06: Matéria negra e energia escura: A evidência
Resolució: alta, mitja
Mat. complementari

07 BH Theory pt 1000.jpg
P07: Buracos negros, o coração negro da Relatividade Geral
Resolució: alta, mitja
Mat. complementari

08 BH Detection pt 1000.jpg
P08: Tipos de buracos negros
Resolució: alta, mitja
Mat. complementari

09 GW Theory pt 1000.jpg
P09: O universo das ondas gravitacionais
Resolució: alta, mitja
Mat. complementari

10 GW detection pt 1000.jpg
P10: Em busca das ondas gravitacionais
Resolució: alta, mitja
Mat. complementari

11 conclusion pt 1000.jpg
P11: Isto é a história toda?
Resolució: alta, mitja
Mat. complementari
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl