Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actions...Edit   Attach

"Viaje al universo oscuro"

Versió castellana de l'exposició

Tornar

Versió catalana disponible per itinerar.

Versió digital disponible en 6 idiomes. CA ES EN DE PT IT

Material digital complementari para cada pòster.

01 Title es 1000.jpg
P01: Viaje al universo oscuro
Resolució: alta, mitja
Mat. complementari

02 Maravillas es 1000.jpg
P02: El universo está lleno de maravillas
Resolució: alta, mitja
Mat. complementari

03 GeneralRelativity es 1000.jpg
P03: Relatividad General
Resolució: alta, mitja
Mat. complementari

04 Evolution es 1000.jpg
P04: Un universo en constante evolución
Resolució: alta, mitja
Mat. complementari

05 DarkSide es 1000.jpg
P05: Las múltiples caras oscuras del universo
Resolució: alta, mitja
Mat. complementari

06 Ev DK MAT es 1000.jpg
P06: Materia oscura y energía oscura: pruebas
Resolució: alta, mitja
Mat. complementari

07 BH Theory es 1000.jpg
P07: Agujeros negros, el corazón oscuro de la Relatividad General
Resolució: alta, mitja
Mat. complementari

08 BH Detection es 1000.jpg
P08: Tipos de agujeros negros
Resolució: alta, mitja
Mat. complementari

09 GW Theory es 1000.jpg
P09: El universo de ondas gravitacionales
Resolució: alta, mitja
Mat. complementari

10 GW detection es 1000.jpg
P10: En busca de ondas gravitacionales
Resolució: alta, mitja
Mat. complementari

11 conclusion es 1000.jpg
P11: ¿Esto es todo?
Resolució: alta, mitja
Mat. complementari
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl