Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

"Viaje al universo oscuro" (versió en castellà)

Tornar

Versió catalana disponible per itinerar.

Versió digital disponible en CA ES EN PT IT

Material digital complementari para cada pòster.

01 Title es 1000.jpg
P01: Viaje al universo oscuro
Resolució: alta, mitja

02 Maravillas es 1000.jpg
P02: El universo está lleno de maravillas
Resolució: alta, mitja
Mat. complementari

03 GeneralRelativity es 1000.jpg
P03: Relatividad General
Resolució: alta, mitja
Mat. complementari

04 Evolution es 1000.jpg
P04: Un universo en constante evolución
Resolució: alta, mitja
Mat. complementari

05 DarkSide es 1000.jpg
P05: Las múltiples caras oscuras del universo
Resolució: alta, mitja
Mat. complementari

06 Ev DK MAT es 1000.jpg
P06: Materia oscura y energía oscura: pruebas
Resolució: alta, mitja
Mat. complementari

07 BH Theory es 1000.jpg
P07: Agujeros negros, el corazón oscuro de la Relatividad General
Resolució: alta, mitja
Mat. complementari

08 BH Detection es 1000.jpg
P08: Tipos de agujeros negros
Resolució: alta, mitja
Mat. complementari

09 GW Theory es 1000.jpg
P09: El universo de ondas gravitacionales
Resolució: alta, mitja
Mat. complementari

10 GW detection es 1000.jpg
P10: En busca de ondas gravitacionales
Resolució: alta, mitja
Mat. complementari

11 conclusion es 1000.jpg
P11: ¿Esto es todo?
Resolució: alta, mitja
Mat. complementari
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl