Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

"Viaje al universo oscuro" (Spanish version)

Back

Available a travelling Catalan version.

Digital version available in CA ES EN PT IT

Extra material for every poster.

01 Title es 1000.jpg
P01: Viaje al universo oscuro
Resolution: High, Medium

02 Maravillas es 1000.jpg
P02: El universo está lleno de maravillas
Resolution: High, Medium
Extra material

03 GeneralRelativity es 1000.jpg
P03: Relatividad General
Resolution: High, Medium
Extra material

04 Evolution es 1000.jpg
P04: Un universo en constante evolución
Resolution: High, Medium
Extra material

05 DarkSide es 1000.jpg
P05: Las múltiples caras oscuras del universo
Resolution: High, Medium
Extra material

06 Ev DK MAT es 1000.jpg
P06: Materia oscura y energía oscura: pruebas
Resolution: High, Medium
Extra material

07 BH Theory es 1000.jpg
P07: Agujeros negros, el corazón oscuro de la Relatividad General
Resolution: High, Medium
Extra material

08 BH Detection es 1000.jpg
P08: Tipos de agujeros negros
Resolution: High, Medium
Extra material

09 GW Theory es 1000.jpg
P09: El universo de ondas gravitacionales
Resolution: High, Medium
Extra material

10 GW detection es 1000.jpg
P10: En busca de ondas gravitacionales
Resolution: High, Medium
Extra material

11 conclusion es 1000.jpg
P11: ¿Esto es todo?
Resolution: High, Medium
Extra material
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl