Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versiˇ a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Exposiciˇ "Viatge cap a l'univers fosc". Versiˇ catalana.

Tornar

Versiˇ catalana disponible per a la seva itinerÓncia.

Versiˇ digital disponible en CA ES EN PT IT

Material digital complementari para cada p˛ster.

01 Title ca 1000.jpg
P01: Viatge cap a l'univers fosc
Resoluciˇ: alta, mitja

02 Maravillas ca 1000.jpg
P02: L'univers Ús ple de coses incre´bles
Resoluciˇ: alta, mitja
Mat. complementari

03 GeneralRelativity ca 1000.jpg
P03: Relativitat general
Resoluciˇ: alta, mitja
Mat. complementari

04 Evolution ca 1000.jpg
P04: Un univers en constante evoluciˇ
Resoluciˇ: alta, mitja
Mat. complementari

05 DarkSide ca 1000.jpg
P05: Els m˙ltiples costats foscos de l'univers
Resoluciˇ: alta, mitja
Mat. complementari

06 Ev DK MAT ca 1000.jpg
P06: Materia fosca i energia fosca: proves
Resoluciˇ: alta, mitja
Mat. complementari

07 BH Theory ca 1000.jpg
P07: Forats negres, el cor fosc de la relativitat general
Resoluciˇ: alta, mitja
Mat. complementari

08 BH Detection ca 1000.jpg
P08: Tipus de forats negres
Resoluciˇ: alta, mitja
Mat. complementari

09 GW Theory ca 1000.jpg
P09: L'univers d'ones gravitacionals
Resoluciˇ: alta, mitja
Mat. complementari

10 GW detection ca 1000.jpg
P10: En busca de les ones gravitacionals
Resoluciˇ: alta, mitja
Mat. complementari

11 conclusion  ca 1000.jpg
P11: Aix˛ Ús tot?
Resoluciˇ: alta, mitja
Mat. complementari
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl