Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actions...Edit   Attach

Exposició "Viatge a l'univers fosc"

Tornar

Versió catalana disponible per a la seva itinerància.

Versió digital disponible en 5 idiomes. CA ES EN DE PT

Material digital complementari per a cada plafó per aprofundir en l'estudi.

1 baryonics pet.jpg
P01: Viatge a l'univers fosc
Resolució: Alta, mitja
Mat. complementari

1 baryonics pet.jpg
P02: L'univers és ple de meravelles
Resolució: Alta, mitja
Mat. complementari

1 baryonics pet.jpg
P03: Relativitat General
Resolució: Alta, mitja
Mat. complementari

1 baryonics pet.jpg
P04: Un univers en constant evolució
Resolució: Alta, mitja
Mat. complementari

1 baryonics pet.jpg
P05: Els múltiples costats foscos de l'univers
Resolució: Alta, mitja
Mat. complementari

1 baryonics pet.jpg
P06: Matèria fosca i energia fosca: Probes
Resolució: Alta, mitja
Mat. complementari

1 baryonics pet.jpg
P07: Forats negres: el cor fosc de la Relativitat General
Resolució: Alta, mitja
Mat. complementari

1 baryonics pet.jpg
P08: Tipus de forats negres
Resolució: Alta, mitja
Mat. complementari

1 baryonics pet.jpg
P09: L'univers d'ones gravitacionals
Resolució: Alta, mitja
Mat. complementari

1 baryonics pet.jpg
P10: La recerca d'ones gravitacionals
Resolució: Alta, mitja
Mat. complementari

1 baryonics pet.jpg
P11: Això és tot?
Resolució: Alta, mitja
Mat. complementari
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl