Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Exhibition "Viatge cap a l'univers fosc" (Catalan version)

Back

Travelling Catalan version available.

Digital version available in CA ES EN PT IT

Extra material for every poster.

01 Title ca 1000.jpg
P01: Viatge cap a l'univers fosc
Resolution: High, Medium

02 Maravillas ca 1000.jpg
P02: L'univers és ple de coses increïbles
Resolution: High, Medium
Extra material

03 GeneralRelativity ca 1000.jpg
P03: Relativitat general
Resolution: High, Medium
Extra material

04 Evolution ca 1000.jpg
P04: Un univers en constante evolució
Resolution: High, Medium
Extra material

05 DarkSide ca 1000.jpg
P05: Els múltiples costats foscos de l'univers
Resolution: High, Medium
Extra material

06 Ev DK MAT ca 1000.jpg
P06: Materia fosca i energia fosca: proves
Resolution: High, Medium
Extra material

07 BH Theory ca 1000.jpg
P07: Forats negres, el cor fosc de la relativitat general
Resolution: High, Medium
Extra material

08 BH Detection ca 1000.jpg
P08: Tipus de forats negres
Resolution: High, Medium
Extra material

09 GW Theory ca 1000.jpg
P09: L'univers d'ones gravitacionals
Resolution: High, Medium
Extra material

10 GW detection ca 1000.jpg
P10: En busca de les ones gravitacionals
Resolution: High, Medium
Extra material

11 conclusion  ca 1000.jpg
P11: Això és tot?
Resolution: High, Medium
Extra material
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl