Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actions...Edit   Attach

Exposició "Telescopi Assumpció Catalŕ"

Tornar

Plafons en alta resolució disponibles clicant sobre cada imatge

01 TelescopiCatala Introi baixa.JPG
1
02 TelescopiCatala NouTelescopi baixa.JPG
2
03 TelescopiCatala ParcAstronomicMontseca baixa.JPG
3
04 TelescopiCatala MACatala baixa.JPG
4
05 TelescopiCatala CatalaDocent baixa.JPG
5
06 TelescopiCatala CatalaInvestig baixa.JPG
6
07 TelescopiCatala EinesCalcul baixa.JPG
7
08 TelescopiCatala EstudiSol baixa.JPG
8
09 TelescopiCatala Astrometria baixa.JPG]
9
10 TelescopiCatala HistoriaEnsenyanca baixa.JPG
10
11 TelescopiCatala EstudisArabs baixa.JPG
11
12 TelescopiCatala DonaAstronomia baixa2.JPG
12
13 TelescopiCatala COU baixa.JPG
13
14 TelescopiCatala Credits baixa 2.jpg
14
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl