Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Exposició "Telescopi Assumpció Català"

Tornar

Imatges dels plafons també disponibles en alta resolució

  • Arxius JPG alta resolució enllaçats a cada imatge
  • Arxius pdf alta resolució descarregables

01 TelescopiCatala Introi baixa.JPG Introducció.pdf
1
02 TelescopiCatala NouTelescopi baixa.JPG 2_NouTelescopi.pdf
2
03 TelescopiCatala ParcAstronomicMontseca baixa.JPG 3_ParcAstronomicMontsec.pdf
3
04 TelescopiCatala MACatala baixa.JPG 4__MACatala.pdf
4
05 TelescopiCatala CatalaDocent baixa.JPG 5_CatalaDocent.pdf
5
06 TelescopiCatala CatalaInvestig baixa.JPG 6_CatalaInvestig.pdf
6
07 TelescopiCatala EinesCalcul baixa.JPG 7_EinesCalcul.pdf
7
08 TelescopiCatala EstudiSol baixa.JPG 8_EstudiSol.pdf
8
09 TelescopiCatala Astrometria baixa.JPG] 9_Astrometria.pdf
9
10 TelescopiCatala HistoriaEnsenyanca baixa.JPG 10_HISTORIAENSENYANCA.pdf
10
11 TelescopiCatala EstudisArabs baixa.JPG 11_EstudisArabs.pdf
11
12 TelescopiCatala DonaAstronomia baixa2.JPG 12_DonaAstronomia.pdf
12
13 TelescopiCatala COU baixa.JPG 13_COU.pdf
13
14 TelescopiCatala Credits baixa 2.jpg 14_Credits_2.pdf
14
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl