Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach


Exposició "Les distàncies còsmiques"

Tornar

plafo0 vf72 RGB.JPG
0
terra lluna vf tracat72 RGB.JPG
1
sistema solar saturn vf tracat72 RGB.JPG
2
estrelles properes vf tracat72 RGB.JPG
3
fotometria vf tracat272 RGB.JPG
4
cefeides vf tracat72 RGB.JPG
5
galllunyanes vf tracat72 RGB.JPG
6
ide bas-mes gran.jpg logo iccub.jpg ieec70.gif LOGOPAMCOU.jpg
scunirec h22.jpg logo MINECO FECYT Web.jpg
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl