More topic actionsEdit   Attach

Experiments de Física 2019

Tallers i Fires

màxim

21/01/2019-29/01/2019

Lloc: Facultat de Física

Taller d'astronomia: 'Observant el Sol i la seva influència en el clima'.

A càrrec de: N. Bellomo, J. L. Bernal, A.Castro, E. Molina, D Pacheco, N. Torres

Coordina: Pere Serra

Organitza: Facultat de Física

Dirigit a: Estudiants de batxillerat

* Web Experiments de Física*

Resum:

L'objectiu d'aquesta activitat és que els alumnes realitzin una sèrie d'experiments innovadors i suggerents relacionats amb les noves tecnologies i materials que, malgrat el seu interès, són difícilment assequibles en els propis centres d'ensenyament.
Observació del Sol i pràctica amb la cambra de boira

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl