Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actions...Edit   Attach

Experiments de Física 2017

Tallers i Fires

màxim

23/02/2017-03/02/2017

Lloc: Facultat de Física

Taller d'astronomia: 'Observant el Sol i la seva influència en el clima'.

A càrrec de: J. L. Bernal, N. Jordana, N. Torres, N. Miret, G. Martí, P. Massana, D. Pacheco, I. Pérez-Ràfols

Dirigit a: Estudiants de batxillerat

* Web Experiments de Física*

Resum:

L'objectiu d'aquesta activitat és que els alumnes realitzin una sèrie d'experiments innovadors i suggerents relacionats amb les noves tecnologies i materials que, malgrat el seu interès, són difícilment assequibles en els propis centres d'ensenyament.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl