Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actions...Edit   Attach

Català Castellano English

Europa arriba a Mart

Tornar agenda astronòmica 2003

(25 desembre 2003)

Per Guillem Anglada-Escudé anglada@am.ub.es

Mars Express en òrbita entorn Mart
Imatge artística de la sonda en òrbita al voltant de Mart.
(Cortesia de l'ESA)

Després de 7 mesos de viatge, la sonda europea Mars Express arriba a l'òrbita del Planeta Vermell el proper 25 de desembre cap a les 2.00h del matí TU. El 19 de desembre la sonda ha desacoblat amb èxit el mòdul d'aterratge Beagle 2 de fabricació anglesa i amb un total de 6 petits instruments per fer mesures in situ a la superfície. És el primer cop que Europa (Agència Europea de l'Espai) arriba a un altre planeta.

Impressió artística del Beagle 2 en el seu lloc d'aterratge
Impressió artística de l'aspecte del Beagle 2 en el seu lloc d'aterratge un cop s'hagi desprès dels coixins d'aire (airbags) protectors.
(Cortesia de l'ESA)

El Beagle 2 aterrarà en una regió de Mart anomenada Isidis Planitia. És una vall d'uns 1500 km d'amplada enfonsada respecte les terres altes que l'envolten i que ocupen gran part de la regió equatorial marciana i part de l'hemisferi sud. La cara nord de la "badia" s'obre cap a les terres baixes que són la major part de l'hemisferi nord marcià. No es pot assegurar el punt exacte on serà l'aterratge però hi ha un 99% de probabilitats que caigui en algun punt dins l'el·lipse que apareix en el mapa, la qual fa uns 120 km de diàmetre, centrada a 11.6º nord, 269.5º oest.

Lloc aterratge: Isidis Planitia
(All Rights Reserved Beagle 2)
Mapa d'Isidis Planitia en color fals indicant l'alçada relativa del terreny.
(Blau - terres baixes, Groc - Terres altes).

La Sonda Orbital ha de realitzar la maniobra de frenada cap a la mateixa hora. Aquesta estarà en una òrbita el·líptica a una distància mitjana de 400 km per damunt de la superfície. Ha de dur a terme moltes mesures tant de l'atmosfera com de la composició mineral de la superfície i dels primers km del subsòl on s'espera trobar grans quantitats d'aigua congelada barrejada amb les sorres i la roca. També inclou una càmera estereogràfica que permetrà fer imatges de la superfície amb una resolució de 10 metres (fins a 2 metres en zones escollides i determinades).

Aproximació a Mart
Mart des de 5.5 milions de km, obtinguda l'1 de desembre des de la Mars Express.
(Cortesia de l'ESA)

Podeu seguir l'evolució dels esdeveniments a través de transmissions via web i a través de televisió pels que agafeu el canal per satèl·lit de l'ESA. Per a més informació de la missió, la història, i els experiments científics que es duen a bord, consulteu les pàgines de l'Agència Espacial Europea:

La informació i les imatges d'aquesta plana provenen en la seva majoria de les pàgines públiques de l'ESA.

Tornar agenda astronòmica 2003

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl