Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Europa arriba a Mart

Tornar

(25 desembre 2003)

Per Guillem Anglada-Escudé anglada@am.ub.es

Mars Express en òrbita entorn Mart
Imatge artística de la sonda en òrbita al voltant de Mart.
(Cortesia de l'ESA)

Després de 7 mesos de viatge, la sonda europea Mars Express arriba a l'òrbita del Planeta Vermell el proper 25 de desembre cap a les 2.00h del matí TU. El 19 de desembre la sonda ha desacoblat amb èxit el mòdul d'aterratge Beagle 2 de fabricació anglesa i amb un total de 6 petits instruments per fer mesures in situ a la superfície. És el primer cop que Europa (Agència Europea de l'Espai) arriba a un altre planeta.

Impressió artística del Beagle 2 en el seu lloc d'aterratge
Impressió artística de l'aspecte del Beagle 2 en el seu lloc d'aterratge un cop s'hagi desprès dels coixins d'aire (airbags) protectors.
(Cortesia de l'ESA)

El Beagle 2 aterrarà en una regió de Mart anomenada Isidis Planitia. És una vall d'uns 1500 km d'amplada enfonsada respecte les terres altes que l'envolten i que ocupen gran part de la regió equatorial marciana i part de l'hemisferi sud. La cara nord de la "badia" s'obre cap a les terres baixes que són la major part de l'hemisferi nord marcià. No es pot assegurar el punt exacte on serà l'aterratge però hi ha un 99% de probabilitats que caigui en algun punt dins l'el·lipse que apareix en el mapa, la qual fa uns 120 km de diàmetre, centrada a 11.6º nord, 269.5º oest.

Lloc aterratge: Isidis Planitia
(All Rights Reserved Beagle 2)
Mapa d'Isidis Planitia en color fals indicant l'alçada relativa del terreny.
(Blau - terres baixes, Groc - Terres altes).

La Sonda Orbital ha de realitzar la maniobra de frenada cap a la mateixa hora. Aquesta estarà en una òrbita el·líptica a una distància mitjana de 400 km per damunt de la superfície. Ha de dur a terme moltes mesures tant de l'atmosfera com de la composició mineral de la superfície i dels primers km del subsòl on s'espera trobar grans quantitats d'aigua congelada barrejada amb les sorres i la roca. També inclou una càmera estereogràfica que permetrà fer imatges de la superfície amb una resolució de 10 metres (fins a 2 metres en zones escollides i determinades).

Aproximació a Mart
Mart des de 5.5 milions de km, obtinguda l'1 de desembre des de la Mars Express.
(Cortesia de l'ESA)

Podeu seguir l'evolució dels esdeveniments a través de transmissions via web i a través de televisió pels que agafeu el canal per satèl·lit de l'ESA. Per a més informació de la missió, la història, i els experiments científics que es duen a bord, consulteu les pàgines de l'Agència Espacial Europea:

La informació i les imatges d'aquesta plana provenen en la seva majoria de les pàgines públiques de l'ESA.

Tornar

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl