Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

R. Emparan: "Las negras amnesias del cielo: Tiempo, olvido y cuántica en los agujeros negros"

Talks

Talks in educative centres

20180322 203031 002-300x225.jpg

-

By: Roberto Emparan (ICREA-ICCUB)

Date: 22/03/2018

Time: 20:00-21:30

Context: Homenage a Stephen Hawking. L'astrofísica i el Cosmos - Associació Astronňmica Sant Cugat Valldoreix, AASCV

Place: Museu de Sant Cugat

Web AASCV


:

| 20180322 201355-300x225.jpg| DSC00857-768x432.jpg

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl