Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

R. Emparan: "Agujeros negros, ondas gravitatorias y otras melodías de Einstein"

Xerrades

Xerrades en centres educatius

5740471915 cbf6a414fb b.jpg

ESO/WFI (visible); MPIfR /ESO/APEX/A.Weiss et al. (microwave); NASA/CXC/CfA/R.Kraft et al. (X-ray)

A càrrec de: Roberto Emparan (ICREA-ICCUB)

Data: 24/11/2018

Hora: 18:30

Context: Cicle de xerrades de divulgació científica

Cartell

Lloc: Centre cultural "La casa nova de can Plana", Riells i Viabrea, Girona

Resum:

Recentment hem aconseguit sentir com l’espai i el temps vibren. Dos forats negres, en vertiginosa dansa fins a fusionar-se en un de sol, van trasbalsar l’estructura de l’espai i el temps al seu voltant amb una violència gairebé inimaginable, emetent una estranya música des d’una foscor llunyana. La detecció de les ones gravitatòries —la manera més comuna de referir-nos a aquesta troballa— culmina la revolució començada fa un segle en les nostres idees sobre la gravetat, l’espai i el temps, i l’estructura de l’Univers. Però també obre per a la humanitat una nova manera de concebre el cosmos. Igual que el pas del cinema mut al sonor va destapar formes d’expressió abans impossibles, la riquesa de qualitats amb què ara se’ns manifestarà l’Univers canviarà la nostra manera d’imaginar-lo.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl