Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actions...Edit   Attach

El largo camino hacia las ondas gravitacionales

Premsa

mŕxim

02/02/2018

  • Font: El Periódico
  • Entrevista a: Roberto Emparan
  • Context: publicació del seu llibre " Iluminando el lado oscuro del Universo".

Enllaç amb l'article

Notícies relacionades

ServiAstro

Nacional.cat

RNE

Radio Euskadi

La Vanguardia

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl