Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actions...Edit   Attach

El largo camino hacia las ondas gravitacionales

Premsa

màxim

02/02/2017

Article de "El Peródico de Cataluña" sobre el llibre " Iluminando el lado oscuro del Universo", el llibre de Roberto Emparan publicat el 07/02/2018.

Enllaç amb l'article

Notícies relacionades

notícia de ServiAstro

notícia al Nacional.cat

entrevista a RTVE

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl