Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actions...Edit   Attach

El largo camino hacia las ondas gravitacionales

mŕxim

02/02/2017

Article sobre el llibre " Iluminando el lado oscuro del Universo", el llibre de Roberto Emparan que es publicarŕ el 07/02/2018.

Enllaç amb l'article

Notícia relacionada

notícia de ServiAstro

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl