Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actions...Edit   Attach

R. Emparan: "Hasta el infinito, ¡y más allá! Agujeros negros, ondas gravitatorias y los límites del Universo"

Xerrades

Xerrades en centres educatius

tot forat2.jpg


A càrrec de: Roberto Emparan (ICREA-ICCUB)

Data: 20/11/2018

Hora: -

Context: Dins el programa " TOC-TOC" de la UB divulga

Lloc: INS Rafael Casanova, Sant Boi de Ll.

Resum:

Com va començar l’Univers? Com acabarà? Què ens passa si caiem a un forat negre? Què són les ones gravitatòries? I a qui li importa tot això i per què?

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl