Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Roberto Emparan: "Atrapa la física"

Black Hole in the universe.jpg

A cargo de: Roberto Emparan

Título: “Atrapa la Física”

Sitio: CEIP Collserola, Sant Cugat del Vallès

Fecha/Hora: 16/11/2016 - 15:30

Contexto: Charla a la quincena de la Ciencia

Charla dirigida al público escolar, cerrada al público general
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl