Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actions...Edit   Attach

Roberto Emparan: "Atrapa la física"

</td><td>

A cargo de: Roberto Emparan

<b>Título:</b> “Atrapa la Física”

<b>Sitio:</b> CEIP Collserola, Sant Cugat del Vallès

<b>Fecha/Hora:</b> 16/11/2016 - 15:30

<b>Contexto:</b> Charla a la quincena de la Ciencia</td></tr></tbody></table> Charla dirigida al público escolar, cerrada al público general

AppIcon 72.jpg GraficFuncions.jpg
twitter-bird-icon-logo-vector.png FaceBook 256x256.pngThe image of the dayThe Sun now


The Moon Now

lunar phase


Contact: serviastro[a]fqa.ub.edunou-escut-UB ARAIMA20150730 0130 5.jpg
LogoICCUB MdM positiu RGB semitransp.png
logo amb transparencia 2.png
gcc fs logogeneralitat.gif 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl