Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Roberto Emparan: "Atrapa la física"

Black Hole in the universe.jpg

A càrrec de: Roberto Emparan
Títol: “Atrapa la Física”

Contexte: "Xerrada de la quinzena de la ciència"

Lloc: CEIP Collserola, Sant Cugat del Vallès

Data/Hora: 16/11/2016 - 15:30

Xerrada dirigida a públic escolar, tancada al públic general
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl