Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

El temps no és el que sembla

Monografies
Notícies destacades

2019

Eduard Salvador, catedràtic d'astrofísica de Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona

màxim

Revista L'atzavara. Volum 29: Tempus fugit

Pdf de l'article complet

Resum:
Introducció amb finalitat divulgativa dels conceptes físics de temps i espai. Breu recorregut per aquests conceptes des de la idea aportada per la nostra percepció del món i el coneixement comú al qual dóna lloc, que es troba a la base del punt de vista de la física clàssica del temps i l’espai, fent especial èmfasi a l’origen de la fletxa del temps. A continuació descrivim els canvis introduïts en aquests conceptes clàssics, primer per la teoria de la relativitat especial, i general i més recentment per la física quàntica encara en desenvolupament.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl