Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Eclipsi penombral de Lluna 10-11/02/2017

Agenda Astronòmica 2017

màxim

Aplicació per al càlcul
d'eclipsis i trànsits

Clica sobre la imatge per fer-la gran

Composicio.jpg


Composició d'imatges de l'eclipsi de l'11/02/2017. Crèdit Eduard Masana
La nit del divendres 10 al dissabte 11 de febrer de 2017 es va produir un eclipsi penombral de Lluna amb una duració de 4 hores i 19 minuts.

Els eclipsis lunars són fenòmens celestes visibles des d'una àmplia àrea geogràfica i n'hi ha de diferents tipus: els més impressionants són els totals, en ells la Lluna queda coberta totalment per l'ombra de la Terra i agafa una tonalitat vermellosa; menys espectaculars són els parcials que es donen quan la Lluna entra només en part a l'ombra de la Terra ie es veuen amb una part del disc lunar fosca i l'altra il·luminada; els més discrets són els penombrals, en els que només es pot apreciar un lleuger enfosquiment del disc.

L'ultim eclipsi total de Lluna el vam poder veure el setembre de 2015, el proper no serà fins el 31 gener 2018, però a Catalunya no se'n veurà un fins el 27-28 de juliol de 2018.

Visibilitat

L'eclipsi del dia 11 va ser penombral, i la Lluna en lloc de submergir-se en el nucli interior fosc de l'ombra de la Terra, va passar per l'ombra externa de la Terra, la penombra. En aquest eclipsi es va poder percebre fàcilment cert enfosquiment de la Lluna.

Aquest figura (F. Espenak, NASA's GSFC) mostra el pas de la Lluna a través de l'ombra de la Terra i les zones de visibilitat de l'eclipsi.

Fases de l'eclipsi

FaseInstant TULatitudLongitud
Inici fase penombral (P1) 22:34 13º 20,6' N 23º 36,6' E
Màxim 00:44 13º 03,2' N 07º39,7' O
Final fase penombral (P4) 02:53 12º 45,4' N 38º 55,0' O
Nota: per a obtenir l'hora oficial a Catalunya s'ha de sumar 1 hora al Temps Universal ( TU)


LE2017-02-11N.gif

Preguntes freqüents sobre els eclipsis de lluna

Clica aquí per consultar-les

Enllaços

  1. Mr. Eclipse
  2. Eclipsis en la pàgina Hermit.com
  3. NASA-Eclipse
  4. Sky & Telescope
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl