Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Eclipsi anul·lar de sol del 20 de maig del 2012

Aquest eclipsi no serà visible des de Catalunya.

El 20/21 de maig es produirà un eclipsi anul·lar que serà visible com a parcial des de Àsia, el nort de l'Oceà Pacífic i Nord-amèrica. L'eclipsi anul·lar començarà a les 22 º 6 m TU a una latitud +19.9º al golf de Tonkín al mar de Xina Meridional, atravesarà les regions autònomes del sudest de Xina, inclosos Hong Kong i Guangzhou, el nord de Taiwan, el sudest de Japó, creuarà l'Oceà Pacífic i entrarà aNordamèrica atravessant els estats d'Oregó, California, Nevada, Utah, Arizona, Colorado, Nou Mèxic i Texas. El màxim de l'eclipsi anul·lar es donarà a les 23º 53m en un punt de l'Oceà Pacífic de latitud +49.1º i longitud +176.3º al sud de les illes Aleutianes. A Tokio la duració de la totalitat serà 5m 4s, propera a la màxima. La magnitud màxima de l'eclipsi serà de 0.94 i la seva duració màxima 5 min 46 s.

Mapa.gif

Fases TU Latitud Longitud
Inici de l'eclipsi general 20h56m 10º53' 131º04'
Inicio de l'eclipsi anular 22h06m 19º57' 109º40'
Máxim de l'eclipsi 23h53m 49º05' 176º17'
Conjunción en Asc. Recta 23h59m 49º32' 176º24'
Fi de l'eclipsi anul·lar 01h39m 31º44' -102º10'
Fi de l' eclipsi general 02h49m 22º48' -124º17'


Característiques de l'eclipsi en el màxim
Duración de la fase anular 5m 46s
Ancºura de la sombra 337 km
Raó entre el radi topocèntic de la Lluna i el Sol 94,4%
Magnitud de ' eclipsi anul·lar 0,944
Distància mínima entre l'eix d'ombra de la Lluna
i el centre de la Terra (en radis terrestres)
0,483
Altura del Sol 61º
|
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl