Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

"La premsa recomana l'aplicació "Eclipsi 2.0" "

Premsa

Eclipsi2 ca.png

Eclipsi 2.0, l'aplicació Android per al càlcul d'eclipsis i trànsits planetaris, que ja té més de 61 000 descàrregues, ha estat recomanada a la premsa com una de les millors aplicacions per a eclipsis i trànsits.

Aquesta aplicació ha estat dissenyada i elaborada per Eduard Masana, investigador de l'Institut de Ciències del Cosmos, ICCUB (IEEC-UB) i membre del Departament de Física Quàntica i Astrofísica de la Universitat de Barcelona.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl