Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actions...Edit   Attach

"L'aplicació "Eclipsi 2.0" a la premsa"

Premsa

Eclipsi2 ca.png

Eclipsi 2.0, l'aplicació Android per al càlcul d'eclipsis i trànsits planetaris surt recomanada a diferents diaris de la premsa espanyola.

Aquesta aplicació ha estat dissenyada i elaborada per Eduard Masana, investigador de l'Institut de Ciències del Cosmos, ICCUB (IEEC-UB) i membre del Departament de Física Quàntica i Astrofísica de la Universitat de Barcelona.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl