Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versi a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

L'eclipsi des de Barcelona

Eclipsi 20/03/15

El cel ennuvolat no ens va deixar fer un bon seguiment de l'eclipsi des de Barcelona, per tot i amb aix, vam poder fer algunes fotos:

mxim mxim
mxim mxim
mxim mxim
mxim mxim
mxim mxim
mxim  

mxim mxim
mxim mxim
mxim mxim
mxim  

I des de Vic

mxim mxim

Dues fotografies de l'eclipsi fetes per Laura Barrio, estudiant del primer cicle d'astronomia:

mxim mxim

Una fotografia de l'eclipsi feta per, Nria i Guillem, estudiants d'astronomia observacional:

mxim
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl