Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Start Presentation

Slide 1: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeEGP1.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

Expedició

Temperatura ambiental

Barcelona

Slide 2: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeEGP2.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

Expedició

Temperatura ambiental

Barcelona

Slide 3: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeEGP3.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

Expedició

Temperatura ambiental

Barcelona

Slide 4: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeEGP4.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

Expedició

Temperatura ambiental

Barcelona

Slide 5: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeEGP5.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

Expedició

Temperatura ambiental

Barcelona

Slide 6: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeEGP6.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

Expedició

Temperatura ambiental

Barcelona

Slide 7: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeEGP7.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

Expedició

Temperatura ambiental

Barcelona

Slide 8: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeEGP8.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

Expedició

Temperatura ambiental

Barcelona

Slide 9: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeEGP9.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

Expedició

Temperatura ambiental

Barcelona

Slide 10: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeEGP10.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

Expedició

Temperatura ambiental

Barcelona

Slide 11: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeEGP11.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

Expedició

Temperatura ambiental

Barcelona

Slide 12: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeEGP12.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

Expedició

Temperatura ambiental

Barcelona

Slide 13: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeEGP13.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

Expedició

Temperatura ambiental

Barcelona

Slide 14: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeEGP14.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

Expedició

Temperatura ambiental

Barcelona

Slide 15: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeEGP15.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

Expedició

Temperatura ambiental

Barcelona

Slide 16: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeEGP16.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

Expedició

Temperatura ambiental

Barcelona

Slide 17: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeEGP17.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

Expedició

Temperatura ambiental

Barcelona

Slide 18: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeEGP18.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

Expedició

Temperatura ambiental

Barcelona

Slide 19: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeEGP19.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

Expedició

Temperatura ambiental

Barcelona

Slide 20: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeEGP20.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

Expedició

Temperatura ambiental

Barcelona

Slide 21: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeEGP21.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

Expedició

Temperatura ambiental

Barcelona

Slide 22: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeEGP22.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

Expedició

Temperatura ambiental

Barcelona

Slide 23: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeEGP23.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

Expedició

Temperatura ambiental

Barcelona

Slide 24: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeEGP24.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

Expedició

Temperatura ambiental

Barcelona

Slide 25: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeEGP25.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

Expedició

Temperatura ambiental

Barcelona

Slide 26: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeEGP26.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

Expedició

Temperatura ambiental

Barcelona

Slide 27: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeEGP27.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

Expedició

Temperatura ambiental

Barcelona

Slide 28: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeEGP28.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

Expedició

Temperatura ambiental

Barcelona

Slide 29: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeEGP29.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

Expedició

Temperatura ambiental

Barcelona

Slide 30: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeEGP30.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

Expedició

Temperatura ambiental

Barcelona

Slide 31: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeEGP31.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

Expedició

Temperatura ambiental

Barcelona

Slide 32: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeEGP32.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

Expedició

Temperatura ambiental

Barcelona

Slide 33: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeEGP33.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

Expedició

Temperatura ambiental

Barcelona

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl