Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Start Presentation

Slide 1: Eclipse total de Sol, 29 marzo 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeBCN1.jpg

Volver

Información sobre el acontecimiento

Imágenes de ambiente

El tiempo

As Sallum (Egipto)

Slide 2: Eclipse total de Sol, 29 marzo 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeBCN2.jpg

Volver

Información sobre el acontecimiento

Imágenes de ambiente

El tiempo

As Sallum (Egipto)

Slide 3: Eclipse total de Sol, 29 marzo 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeBCN3.jpg

Volver

Información sobre el acontecimiento

Imágenes de ambiente

El tiempo

As Sallum (Egipto)

Slide 4: Eclipse total de Sol, 29 marzo 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeBCN4.jpg

Volver

Información sobre el acontecimiento

Imágenes de ambiente

El tiempo

As Sallum (Egipto)

Slide 5: Eclipse total de Sol, 29 marzo 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeBCN5.jpg

Volver

Información sobre el acontecimiento

Imágenes de ambiente

El tiempo

As Sallum (Egipto)

Slide 6: Eclipse total de Sol, 29 marzo 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeBCN6.jpg

Volver

Información sobre el acontecimiento

Imágenes de ambiente

El tiempo

As Sallum (Egipto)

Slide 7: Eclipse total de Sol, 29 marzo 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeBCN7.jpg

Volver

Información sobre el acontecimiento

Imágenes de ambiente

El tiempo

As Sallum (Egipto)

Slide 8: Eclipse total de Sol, 29 marzo 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeBCN8.jpg

Volver

Información sobre el acontecimiento

Imágenes de ambiente

El tiempo

As Sallum (Egipto)

Slide 9: Eclipse total de Sol, 29 marzo 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeBCN9.jpg

Volver

Información sobre el acontecimiento

Imágenes de ambiente

El tiempo

As Sallum (Egipto)

Slide 10: Eclipse total de Sol, 29 marzo 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeBCN10.jpg

Volver

Información sobre el acontecimiento

Imágenes de ambiente

El tiempo

As Sallum (Egipto)

Slide 11: Eclipse total de Sol, 29 marzo 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeBCN11.jpg

Volver

Información sobre el acontecimiento

Imágenes de ambiente

El tiempo

As Sallum (Egipto)

Slide 12: Eclipse total de Sol, 29 marzo 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeBCN12.jpg

Volver

Información sobre el acontecimiento

Imágenes de ambiente

El tiempo

As Sallum (Egipto)

Slide 13: Eclipse total de Sol, 29 marzo 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeBCN13.jpg

Volver

Información sobre el acontecimiento

Imágenes de ambiente

El tiempo

As Sallum (Egipto)

Slide 14: Eclipse total de Sol, 29 marzo 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeBCN14.jpg

Volver

Información sobre el acontecimiento

Imágenes de ambiente

El tiempo

As Sallum (Egipto)

Slide 15: Eclipse total de Sol, 29 marzo 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeBCN15.jpg

Volver

Información sobre el acontecimiento

Imágenes de ambiente

El tiempo

As Sallum (Egipto)

Slide 16: Eclipse total de Sol, 29 marzo 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeBCN16.jpg

Volver

Información sobre el acontecimiento

Imágenes de ambiente

El tiempo

As Sallum (Egipto)

Slide 17: Eclipse total de Sol, 29 marzo 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeBCN17.jpg

Volver

Información sobre el acontecimiento

Imágenes de ambiente

El tiempo

As Sallum (Egipto)

Slide 18: Eclipse total de Sol, 29 marzo 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeBCN18.jpg

Volver

Información sobre el acontecimiento

Imágenes de ambiente

El tiempo

As Sallum (Egipto)

Slide 19: Eclipse total de Sol, 29 marzo 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeBCN19.jpg

Volver

Información sobre el acontecimiento

Imágenes de ambiente

El tiempo

As Sallum (Egipto)

Slide 20: Eclipse total de Sol, 29 marzo 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeBCN20.jpg

Volver

Información sobre el acontecimiento

Imágenes de ambiente

El tiempo

As Sallum (Egipto)

Slide 21: Eclipse total de Sol, 29 marzo 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeBCN21.jpg

Volver

Información sobre el acontecimiento

Imágenes de ambiente

El tiempo

As Sallum (Egipto)

Slide 22: Eclipse total de Sol, 29 marzo 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeBCN22.jpg

Volver

Información sobre el acontecimiento

Imágenes de ambiente

El tiempo

As Sallum (Egipto)

Slide 23: Eclipse total de Sol, 29 marzo 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeBCN23.jpg

Volver

Información sobre el acontecimiento

Imágenes de ambiente

El tiempo

As Sallum (Egipto)

Slide 24: Eclipse total de Sol, 29 marzo 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeBCN24.jpg

Volver

Información sobre el acontecimiento

Imágenes de ambiente

El tiempo

As Sallum (Egipto)

Slide 25: Eclipse total de Sol, 29 marzo 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeBCN25.jpg

Volver

Información sobre el acontecimiento

Imágenes de ambiente

El tiempo

As Sallum (Egipto)

Slide 26: Eclipse total de Sol, 29 marzo 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeBCN26.jpg

Volver

Información sobre el acontecimiento

Imágenes de ambiente

El tiempo

As Sallum (Egipto)

Slide 27: Eclipse total de Sol, 29 marzo 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeBCN27.jpg

Volver

Información sobre el acontecimiento

Imágenes de ambiente

El tiempo

As Sallum (Egipto)

Slide 28: Eclipse total de Sol, 29 marzo 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeBCN28.jpg

Volver

Información sobre el acontecimiento

Imágenes de ambiente

El tiempo

As Sallum (Egipto)

Slide 29: Eclipse total de Sol, 29 marzo 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeBCN29.jpg

Volver

Información sobre el acontecimiento

Imágenes de ambiente

El tiempo

As Sallum (Egipto)

Slide 30: Eclipse total de Sol, 29 marzo 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeBCN30.jpg

Volver

Información sobre el acontecimiento

Imágenes de ambiente

El tiempo

As Sallum (Egipto)

Slide 31: Eclipse total de Sol, 29 marzo 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeBCN31.jpg

Volver

Información sobre el acontecimiento

Imágenes de ambiente

El tiempo

As Sallum (Egipto)

Slide 32: Eclipse total de Sol, 29 marzo 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeBCN32.jpg

Volver

Información sobre el acontecimiento

Imágenes de ambiente

El tiempo

As Sallum (Egipto)

Slide 33: Eclipse total de Sol, 29 marzo 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeBCN33.jpg

Volver

Información sobre el acontecimiento

Imágenes de ambiente

El tiempo

As Sallum (Egipto)

Slide 34: Eclipse total de Sol, 29 marzo 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeBCN34.jpg

Volver

Información sobre el acontecimiento

Imágenes de ambiente

El tiempo

As Sallum (Egipto)

Slide 35: Eclipse total de Sol, 29 marzo 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeBCN35.jpg

Volver

Información sobre el acontecimiento

Imágenes de ambiente

El tiempo

As Sallum (Egipto)

Slide 36: Eclipse total de Sol, 29 marzo 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeBCN36.jpg

Volver

Información sobre el acontecimiento

Imágenes de ambiente

El tiempo

As Sallum (Egipto)

Slide 37: Eclipse total de Sol, 29 marzo 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeBCN37.jpg

Volver

Información sobre el acontecimiento

Imágenes de ambiente

El tiempo

As Sallum (Egipto)

Slide 38: Eclipse total de Sol, 29 marzo 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeBCN38.jpg

Volver

Información sobre el acontecimiento

Imágenes de ambiente

El tiempo

As Sallum (Egipto)

Slide 39: Eclipse total de Sol, 29 marzo 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeBCN39.jpg

Volver

Información sobre el acontecimiento

Imágenes de ambiente

El tiempo

As Sallum (Egipto)

Slide 40: Eclipse total de Sol, 29 marzo 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeBCN40.jpg

Volver

Información sobre el acontecimiento

Imágenes de ambiente

El tiempo

As Sallum (Egipto)

Slide 41: Eclipse total de Sol, 29 marzo 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeBCN41.jpg

Volver

Información sobre el acontecimiento

Imágenes de ambiente

El tiempo

As Sallum (Egipto)

Slide 42: Eclipse total de Sol, 29 marzo 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeBCN42.jpg

Volver

Información sobre el acontecimiento

Imágenes de ambiente

El tiempo

As Sallum (Egipto)

Slide 43: Eclipse total de Sol, 29 marzo 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeBCN43.jpg

Volver

Información sobre el acontecimiento

Imágenes de ambiente

El tiempo

As Sallum (Egipto)

Slide 44: Eclipse total de Sol, 29 marzo 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeBCN44.jpg

Volver

Información sobre el acontecimiento

Imágenes de ambiente

El tiempo

As Sallum (Egipto)

Slide 45: Eclipse total de Sol, 29 marzo 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeBCN45.jpg

Volver

Información sobre el acontecimiento

Imágenes de ambiente

El tiempo

As Sallum (Egipto)

Slide 46: Eclipse total de Sol, 29 marzo 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeBCN46.jpg

Volver

Información sobre el acontecimiento

Imágenes de ambiente

El tiempo

As Sallum (Egipto)

Slide 47: Eclipse total de Sol, 29 marzo 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeBCN47.jpg

Volver

Información sobre el acontecimiento

Imágenes de ambiente

El tiempo

As Sallum (Egipto)

Slide 48: Eclipse total de Sol, 29 marzo 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeBCN48.jpg

Volver

Información sobre el acontecimiento

Imágenes de ambiente

El tiempo

As Sallum (Egipto)

Slide 49: Eclipse total de Sol, 29 marzo 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeBCN49.jpg

Volver

Información sobre el acontecimiento

Imágenes de ambiente

El tiempo

As Sallum (Egipto)

Slide 50: Eclipse total de Sol, 29 marzo 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeBCN50.jpg

Volver

Información sobre el acontecimiento

Imágenes de ambiente

El tiempo

As Sallum (Egipto)

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl